Τα παιδιά της πιάτσας /

Τσιφόρος, Νίκος, 1909-1970

Τα παιδιά της πιάτσας / Νίκος Τσιφόρος. - Αθήνα : Ερμής, 1997. - 604 σ. : εικ. ; 21 εκ.

Περιλαμβάνει γλωσσάριο εκφράσεων αργκό.


Short stories, Greek
Διηγήματα, Ελληνικά


Humorous stories
Χιουμοριστικές ιστορίες

889.332
©2015 American Farm School, Thessaloniki
DIMITRIS & ALIKI PERROTIS LIBRARY
54 Marinou Antipa Str.
P.O. Box 60097, Thermi 57001, Thessaloniki, Greece