Καρολίδης, Παύλος, 1849-1930

Ιστορία των λαών : των ακμασάντων προ του ελληνικού πολιτισμού / Παύλου Καρολίδου. - Αθήναι : Τύποις Ι. Χατζηϊωάννου, 1937. - τ. : εικ. ; 22 εκ.

Τόμος 1ος : Εισαγωγή εις την μελέτην της παγκοσμίου ιστορίας. Τόμος 2ος : Ασσύριοι Βαβυλώνιοι. Τόμος 4ος : Φοίνικες, Ινδοί, Κορεάται, Σιναί, κ.τ.λ.


World history
Παγκόσμια ιστορία
Historiography--History
Ιστοριογραφία--Ιστορία
History--Philosophy
Ιστορία--Φιλοσοφία

ARC
©2015 American Farm School, Thessaloniki
DIMITRIS & ALIKI PERROTIS LIBRARY
54 Marinou Antipa Str.
P.O. Box 60097, Thermi 57001, Thessaloniki, Greece