Πολέμης, Ιωάννης, 1862-1924

Το παληό βιολί / Ιωάννου Πολέμη. - 4η έδκ. - Αθήναι : Ι. Ν. Σιδέρης, [1930]?. - 173 σ. ; 20 εκ.


Greek poetry, Modern--19th century
Νεοελληνική ποίηση--19ος αιώνας

ARC
©2015 American Farm School, Thessaloniki
DIMITRIS & ALIKI PERROTIS LIBRARY
54 Marinou Antipa Str.
P.O. Box 60097, Thermi 57001, Thessaloniki, Greece